ส่วนประกอบหลักในตู้ MDB มีอะไรบ้าง

ตู้MDB
ตู้MDB

โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารพาณิชย์ที่มีการใช้ไฟจำนวนมาก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวที่จะควบคุมไฟทั้งระบบ ที่เราเรียกกันว่า ตู้MDB หรือตู้ประธานนั่นเอง  ซึ่งหน้าทีหลักของตู้ควบคุมไฟฟ้าก็คือการควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันการเกิดอันตรายกับระบบต่างๆ ในอาคารทั้งหมด 

และตู้ควบคุมไฟฟ้าจะทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ใส่เหมาะสมหรือไม่ ใส่ได้ครบหรือไม่ ดังนั้นก่อนอื่นเราจะมารู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์สำคัญในตู้ควบคุมไฟฟ้ากันก่อน ว่ามีอะไรบ้าง  

อุปกรณ์หลักในตู้MDB 

1.โครงตู้  

หน้าที่หลักก็คือเอาไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในที่ที่เดียว โดยโครงตู้จะมีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน อย่างเช่นถ้าเป็นตู้ที่ใช้ในงานกลางแจ้ง ก็จะเป็นอีกแบบ ถ้าเป็นตู้ที่ใช้ในที่ร่มก็จะเป็นอีกแบบ และตู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าก็จะมีทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษให้เหมาะกับการใช้งาน 

2.บัสบาร์  

คือแท่งทองแดงที่เอาไว้สำหรับเป็นตัวนำไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เข้ามาใน ตู้MDB สาเหตุที่ต้องใช้บัสบาร์ก็เพราะว่าหากมีกระไฟสูงๆ สายไฟธรรมดาจะไม่สามารถรับกระแสที่จ่ายมาได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนมาใช้แท่งทองแดงแทน เพราะสามารถทานต่อแรงฉีกขาดและมีความต้านทานสูง โดยการใช้งานจะต้องมีการดัดบัสบาร์ให้เข้ากับโครงตู้ด้วย  

3.เซอร์กิตเบรคเกอร์  

หรือเบรกเกอร์ หน้าที่ลักของเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือ เป็นตัวควบคุมการปิดเปิดระบบไฟทั้งหมด หากมีปัญหาใดในระบบเกิดความผิดพลาด เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะทำให้หน้าที่ในการตัดวงจรทันที สำหรับวิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์จะต้องเลือกให้เหมาะกับปริมาณกระแสที่ปล่อยมา หากใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวเล็กไปใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะเกิดความเสียหายได้ 

4.มิเตอร์ 

หน้าที่หลักขชองมิเตอร์ก็คือการวัดค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยค่าที่สำคัญที่ต้องรู้ก็คือ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีมิเตอร์อีกหลายชนิดที่ใช้วัดค่าที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะเอาไปใช้กับงานแบบไหน สามารถติดตั้งที่หน้าตู้เพิ่มเติมได้ 

5.อุปกรณ์เสริม 

ปุ่มหรือสวิตช์ ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญเช่นกันในการเปิดปิดระบบต่างๆ หรือฟิวส์ ที่ใช้ในการตัดการทำงานของวงจร หลอดไฟแจ้งสถานการณ์ทำงานของระบบ เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้งได้  

แนะนำเพิ่มเติม 

หากท่านใดที่มีความประสงค์ในการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า แนะนำว่าให้เลือกใช้บริการกับบริษัทที่เป็นผู้ทำเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าโดยตรง เพราะว่าบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตู้ควบคุมไฟฟ้า จะมีความรอบคอบงานออกมาดีกว่า ที่สำคัญตคู้ควบคุมไฟฟ้าจะให้เกิดปัญหาไม่ได้เลย เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวงได้ การเลือกใช้บริการกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับออโตเมชั่นโดยตรง จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

อย่างไรก็ตามในการใช้งาน ตู้MDB ผู้ใช้ก็ควรรู้วิธีการใช้งานด้วย ว่าควรปรับค่าอย่างไร ดูและรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้าอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดปัญหา โดยเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรของทางบริษัทได้ 

Aaron Bell

Aaron Bell