ส่วนประกอบหลักในตู้ MDB มีอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารพาณิชย์ที่มีการใช้ไฟจำนวนมาก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวที่จะควบคุมไฟทั้งระบบ ที่เราเรียกกันว่า ตู้MDB หรือตู้ประธานนั่นเอง  ซึ่งหน้าทีหลักของตู้ควบคุมไฟฟ้าก็คือการควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันการเกิดอันตรายกับระบบต่างๆ ในอาคารทั้งหมด  และตู้ควบคุมไฟฟ้าจะทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ใส่เหมาะสมหรือไม่ ใส่ได้ครบหรือไม่ ดังนั้นก่อนอื่นเราจะมารู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์สำคัญในตู้ควบคุมไฟฟ้ากันก่อน ว่ามีอะไรบ้าง   อุปกรณ์หลักในตู้MDB  1.โครงตู้   หน้าที่หลักก็คือเอาไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในที่ที่เดียว โดยโครงตู้จะมีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน…