ประเภทของเกียร์ทดรอบที่ควรรู้
  • Aaron Bell
  • September 20, 2020
  • Comments Off on ประเภทของเกียร์ทดรอบที่ควรรู้

เกียร์ทดรอบ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว และแรงบิดของมอเตอร์ ให้เหมาะสมกับงานที่เรานำไปใช้ โดยผู้ใช้จำเป็นคนกำหนดได้ว่าต้องการอยากจะใช้มอเตอร์หมุนเร็วแค่ไหน กับโหลดที่ใช้งานอยู่ โดยเกียร์ทดรอบจาก ร้านขายเกียร์ทดรอบ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แต่ในการเลือกก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อน นอกจากจะพิจารณาเรื่องของพิกัดแล้ว ลักษณะของเฟืองเกียร์ที่อยู่ด้านใน ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ควรพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากลักษณะของเฟืองแต่ละชนิด จะมีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน เราลองมาดูกันว่า เฟืองในตัวเกียร์ทดรอบมีชนิดใดบ้าง และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ชนิดของเฟืองในเกียร์ทดรอบ 1.เฟืองตรง เป็นเฟืองที่เน้นการส่งกำลังในระยะสั้น มีข้อดีก็คือมีความแข็งแรงสูงมาก ใช้งานได้ยาวนาน และมีความปลอดภัย การประกอบเพื่อใช้งานก็สะดวก และมีการสูญเสียพลังงานที่น้อย แต่ข้อเสียก็คือมีเสียงดังเมื่อใช้งานทีย่านความเร็วสูงๆ และต้องใช้งานแบบขนานเท่านั้น 2.เฟืองเฉียง เป็นเฟืองที่มีการออกแบบฟันเฟืองให้เฉียงซึ่งจะทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยกว่า ข้อดีก็คือสามารถติดตั้งได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน แต่ข้อเสียก็คือมักจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากการลื่นไถง และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่น้อยกว่าเฟืองแบบตรง 3.เฟืองดอกจอก เป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพลา ในการวางทิศทางที่ต้องตัดกัน ข้อเสียของเฟืองชนิดนี้ก็คือจะมีความยากในการติดตั้ง โดยเฉพาะการติดตั้งในมุมเอียง อีกอย่างก็คือมีความเสี่ยงที่ลูกปืนจะเสียหายได้ง่าย เมื่อมีแรงกระทำมากๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการแบ่งชนิดของเฟืองออกไปอีก นั่นก็คือแบบตรง กับแบบโค้ง เพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 4.เฟืองตัวหนอน มีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือ จะมีทั้งแบบตรงแบบแบน โดยข้อดีของเฟืองชนิดนี้ก็คือ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับเฟืองที่เป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ก็ได้ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนั่นก็คือการทำงานจะไม่ต่อเนื่อง 5.เฟืองวงแหวน เป็นเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกับเฟืองตรง แต่จะอยู่ด้านในของวงกลม ซึ่งจะประกอบได้ด้วยเฟืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่…